De bezittingen van een overledene

11 april 2017  |  
Uitvaart Coöperatie
Erfenis

Wat zijn de regels rond het erfrecht?

Wanneer iemand komt te overlijden is een uitvaart het eerste wat geregeld moet worden. Na de uitvaart blijft er een taak over, het verdelen en opruimen van de bezittingen van een overledene. Wat zijn hier precies de regels en mag je als nabestaanden zomaar alles overnemen van een overledene?

In Nederland is alles betreffende de bezittingen van een overledene geregeld in een speciale wet. Dit is het erfrecht, deze wet regelt alles omtrent bezittingen. Een testament is een akte waarin staat beschreven hoe de verdeling moet zijn na een overlijden. Met een testament kun je dus afwijken van het standaard erfrecht.

Nalatenschap, langstlevende testament en testament

Wat betekenen deze termen precies? Ik zal in dit blog uitleg geven bij alle termen. Met nalatenschap bedoelen we alle bezittingen maar ook gelden of eventuele schulden van een persoon op het moment van overlijden. Je moet hier onder andere denken aan het huis, de meubels, sieraden en bankrekeningen.

Een langstlevende testament. Dit is een testament dat vaak door mensen wordt gebruikt die zijn getrouwd, samenwonen of een geregistreerd partnerschap hebben. Bij dit testament is de partner altijd de erfgenaam. Eventuele kinderen krijgen een vordering over het deel wat ze mogen erven.

Een testament is een akte bij de notaris waar precies in staat omschreven wat er met de bezittingen van een persoon moet gebeuren als deze komt te overlijden.

Wie heeft waar recht op?

Als iemand komt te overlijden wie heeft er dan recht op de nalatenschap? Uiteraard kan dit door de verschillende regelingen en mogelijkheden verschillen. Als er geen testament is dan komt het erfrecht in het spel. Deze wet zegt dat de familie recht heeft op de complete erfenis.

Een voorbeeld, een gezin met 3 kinderen. De moeder van het gezin komt te overlijden. Nu is het zo dat de 3 kinderen en de vader alle 4 recht hebben op de erfenis. Ze zullen dus allemaal ¼ deel van de erfenis ontvangen.

Op deze situatie zijn uitzonderingen mogelijk. Wanneer je niet getrouwd bent en er geen kinderen zijn dan erven de ouders en eventuele broers en zussen alles. In het erfrecht is het verder zo geregeld dat de ouders altijd recht hebben op een kwart van de complete erfenis, mits de ouders uiteraard nog leven.

Deze situatie wordt pas anders als je een partner hebt. Het partnerschap moet dan wel wettelijk vastgelegd zijn. Dit kan zijn door een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Een andere mogelijkheid zou zijn om het in een testament vast te leggen. Alleen een samenlevingscontract of samenwonen is niet genoeg om erfgenaam te worden van je partner.

De overledene heeft een testament

Een testament overstijgt het erfrecht. Wanneer de overledene een testament heeft dan wordt dit leidend. De overledene heeft in dit document vast laten leggen hoe de verdeling van de bezittingen moet zijn. Ik heb eerder gesproken over de vordering van kinderen over het deel wat ze erven. Dit heeft te maken met de langstlevende regeling. De kinderen hebben recht op het deel zoals in het testament staat omschreven maar ze mogen dit niet onmiddellijk opeisen. Ze kunnen het deel pas opeisen als de partner die het langste leeft komt te overlijden.

En wat als er geen bezittingen meer zijn? Iemand is niet verplicht om gelden of bezittingen te behouden. In het geval van een echtpaar kan het gebeuren dat wanneer de langstlevende partner komt te overlijden er geen bezittingen meer zijn.

Kan ik iemand onterven?

Als ouder kun je de beslissing nemen om een kind of meerdere kinderen te onterven. Deze beslissing moet je vastleggen in een testament. Het kan echter niet zo zijn dat de kinderen dan niets meer van de nalatenschap ontvangen. De kinderen behouden altijd het recht op een legitieme portie van de erfenis. Deze portie is de helft van het regulier erfdeel. Deze regeling is alleen geldig voor alle geldbezittingen. Een kind dat via een testament is onterfd kan geen aanspraak meer doen op andere bezittingen zoals een antieke kast.

Ik begrijp dat alle regelingen rond een erfenis, testament en langstlevende testament complex zijn. Mocht dit blog uw vraag niet behandelen dan zou ik u willen adviseren om op de site van de rijksoverheid te kijken. Op deze pagina is veel informatie beschikbaar betreffende de wettelijke verplichtingen en regelingen die bij een erfenis komen kijken.

Meer informatie

Uitvaart coöperatie is het landelijk netwerk van de beste lokale uitvaartbedrijven. Deskundigheid, ervaring en persoonlijke aandacht zijn de belangrijkste pijlers. Heeft u naar aanleiding van ons blog over de bezittingen van een overledene vragen gekregen, neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Zoek een uitvaartondernemer bij u in de buurt!

Meest gelezen artikelen