Wat is het verschil tussen een algemeen en een particulier graf?

14 februari 2019  |  
Uitvaart Coöperatie
Algemeen of particulier graf

Voor het begraven van uw dierbare zijn er meerdere mogelijkheden: u kunt kiezen voor een algemeen graf of voor een particulier graf (ook wel familiegraf genoemd). De Wet op de lijkbezorging maakt sinds 1 januari 2010 onderscheid tussen algemene graven, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie daarin worden begraven, en particuliere graven, waarbij de ‘rechthebbende’ bepaalt wie daarin wordt begraven.

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf dat de nabestaanden van de overledene niet zelf op naam krijgen, maar dat op naam van de eigenaar van de begraafplaats (vaak de gemeente) blijft staan. De eigenaar van de begraafplaats bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven worden. Dat zijn meestal twee of drie personen die geen familieband met elkaar hebben. Dit gebeurt gewoon op volgorde van begraven. Zowel op gemeentelijke als bijzondere begraafplaatsen kan men in een algemeen graf begraven worden.

Het is goed om te weten dat er bij algemene graven strengere richtlijnen voor de plaatsing van grafstenen of grafmonumenten bestaan, omdat deze graven gedeeld worden met meerdere personen.

Particulier graf

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd wel op naam van één van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten (de “eigendom” of huur van het graf) krijgt, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden. Dat zijn meestal twee echtgenoten en evt. andere familieleden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de vorige rechthebbende zelf ook komt te overlijden.

Looptijd

Een groot verschil tussen een algemeen graf en een particulier graf is de tijd dat het graf in stand wordt gehouden. De periode dat iemand in een algemeen graf blijft liggen is vaak de tijd van de minimale grafrust, wettelijk bepaald op 10 jaar. Na tien jaar kan de houder van de begraafplaats het graf ruimen. Het graf is niet te verlengen. 

Een particulier graf wordt meestal voor een bepaalde termijn uitgegeven (op de R.K. Begraafplaats St. Barbara is dat bijvoorbeeld 20, 40 of 80 jaar) en is daarna normaal gesproken te verlengen. Na afloop van de termijn kan de rechthebbende ook afzien van de grafrechten. Dan wordt het graf alsnog geruimd en vaak opnieuw uitgegeven aan een andere familie.

Kosten

Een reden om algemene graven aan te bieden is het kostenaspect. Een algemeen graf is goedkoper dan een particulier graf. Op bijvoorbeeld de R.K. Begraafplaats St. Barbara in Utrecht is het verschil tussen een algemeen graf voor 15 jaar en een particulier graf voor 20 jaar (op basis van 2 personen) zo’n € 1.200,=. De onderhoudskosten die voor een graf betaald moeten worden, worden gebruikt voor het onderhoud van de gehele begraafplaats. Nabestaanden zullen hierbij dus zelf zorg moeten dragen voor het onderhoud van het graf, zowel in het geval van een algemeen graf als een eigen graf.

Gerelateerde artikelen

DR. C.J. VAILLANTFONDS

25 juni 2020  |  
Redactie

Kinderen betrekken bij een uitvaart?

23 maart 2020  |  
Redactie

De onderlinge relaties laten te wensen over…..

04 december 2019  |  
Redactie

Zoek een uitvaartondernemer bij u in de buurt!

Meest gelezen artikelen